Udlån af Enghytten

Det er nu blevet muligt at låne Enghytten for leder og bestyrelses medlemmer.
Det stadigvæk også muligt at låne Enghytten til spejdere hos Nakskovspejderne som skal fejre komfirmation.
For at tingene kan hænge sammen har bestyrelses vedtaget et regelsæt for udlån:

 

Regelsæt for udlån af Enghytten, Engtoften 14, 4900 Nakskov

1: Enghytten kan lånes af:

1.1: Registrerede voksne ledere over 21 år og bestyrelsesmedlemmer hos Nakskovspejderne, hvor det er lederen eller bestyrelses medlemmet der kan låne hytten på mærkedage. Dvs. hytten kan ikke lånes til/for venner, børn eller bekendte til den pågældende leder eller bestyrelses medlem. Nakskovspejderne forventer, at modtage en gave på 300 kr. for lån af Enghytten.

1.2: Spejdere hos Nakskovspejderne, som skal afholde konfirmation. Nakskovspejderne forventer at modtage en gave på 300 kr. for lån af Enghytten.

2: Der må ikke spilles musik efter kl. 24.00.

3: For enhver skade der sker ved lån af Enghytten hæfter låneren.

4: Låner efterlader Enghytten opryddet og rengjort stand efter lån.

5: Der må ikke ryges i Enghytten.

6: Lån af Enghytten skal til enhver tid aftales med hytte udlåneren, helst 6 uger inden arrangement påbegyndes.

Hytteudlåner informerer låner om alarmkode, nøgle m.m.

Hytteudlånerens adresse m.m. kan findes på www.nakskovspejderne.dk. Se under gruppestruktur.

7: Nakskovspejdernes bestyrelse kan til enhver tid beslutte om udlån kan tillades til låner.

 

Du kan også downloade en pfd. fil med reglerne under download. Du skal være logget ind som leder eller bestyrelsesmedlem.