Udviklingsplan for Nakskovspejderne 2021 – 2022.

I henhold til dagsordenens punkt e: 1 og 2

Generelt:

  • Mere synlighed af Nakskovspejderne i bybilledet.

Bestyrelsen:

  • Bedre forældrekontakt. Bl.a. til oprydningsdage!
  • Endnu flere spejdere.
  • Flere ledere til Nakskovspejderne.
  • Lederudvikling/lederkurser.

Ledere:

  • Mere ud i naturen på spejdermøder/ture.
  • Mere samarbejde mellem afdelingerne hos Nakskovspejderne.
  • Deltage mere i spejderaktiviteter/ture planlagt af andre end Nakskovspejderne.
  • Det er ”sjovere” at være leder hos Nakskovspejderne, også i fremtiden!