Kontakt til indkøb

Kontakt til rengøring Jonna
Bestilling af varer i Spejdersport. Tørklæder/mærker m.m. Jonna
Bestilling af reservedele til telte. Pløkker, gummistropper, stænger m.m. Erik/Steen
Hjemmesiden Kiks/Steen
Indkøb af rengørings artikler, toiletpapir, rengøringsmidler. Jonna
Indkøb af kaffe/the Jonna
Indkøb af T-shirts Anette
Nøgler til Enghytten Rune og Steen
Medlemsservice Gruppeleder
Alarmsystem Steen
Spejderhaglet. Samling og bestilling af Spejderhaglet Kiks / Steen
Reklamer i Spejderhaglet Inge-Lise
Glæsslåning m.m ved Enghytten. Kontakt til Car Lolland. Se på ledersiden Inge-Lise/Steen
Snerydning via tømrer. Kontakt til SLC Byg. Se på ledersiden. Steen
Gmail system til Goggle kalender Rune og Steen
Udlån af Enghytten Bestyrelsen
Udlån af borde/stole/grill/wok m.m. Steen
Oprydning i rengøringsrum Jonna
   
“Hold Lolland ren” Anette (Bestyrelsen)
Kontakt til madtanter Anette
Indkøb af papir til printer Steen
Små ting der går i stykker Erik
Opdatering af Velkomstbog til spejdere. Gruppeleder
Opdatering af Velkomstbog til ledere. Gruppeleder
Teltrum på loftet Chano, John, Steen, Henriette
Gennemgang af telte Henriette, Erik, Charlotte, John, Martin
Oprydning i skure Chano, Erik