Trådløst internet

I Enghytten er der trådløst internet. Nettet hedder: nakskovspejderne

Adgangskoden er: 54921541.
Router adgang: admin og HIS5YTIV

Nakskovspejdernes CVR nummer:

Nummeret er: 34791392

Adgangskontrol i Enghytten.

Log på en server:   www.telesikring.dk   ( kundeweb)
Brugernavn/kundenr: 82322
Adgangskode: sktgeorg

Der skal sendes e-mail til adm@djk.dk med nye personer, der skal oprettes og slettes fra alarm systemet.

Personer skal først oprettes på kundeweb.

Omstilling af tlf. nummer 70261541.

Nakskovspejderne har et tlf. nummer som kan viderestilles til forskellige modtagere:

Fremgangsmåde ved ændring:

Ring tlf. nr. 80807000. Hør hvad der bliver sagt i instruktionen.
Når der spørges efter koden, så er denne: 3491
Vælg det tlf.nummer skal viderestilles til. Hør derefter hvad der bliver sagt.

Falck nummeret skal bruges, når der hentes forbindingsstoffer fra Falck

Nummeret er: 10 64 00 75

Her er vores brugernavn m.m. til Tryg fonden

Brugernavn: info@nakskovspejderne.dk  Kodeord: DPQigwL

http://ansoegning.trygfonden.dk/Soeg%20stoette/Navision-ansoegningsskema.aspx#login