Årets tænkedag blev slået sammen med det årlige grupperådsmøde

Der var et flot fremmøde til grupperådsmødet. Dette blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden. De fremmødte kom også med mange konstruktive forslag og flere udtrykte ønsker om at deltage i fondsøgnings- og markedsføringsgrupper, så det lover godt for Nakskov Spejdernes fremtid

Imens de voksne afholdt grupperådsmøde deltog spejderne i nogle sjove lege udenfor. Det var arrangeret af troppen for alle de andre spejdere. Det var en form for handicapfodbold, hvor deltagerne fik forskellige handicaps, så de kunne føle, hvordan det var at være handicappet på en sjov og lærerig måde. Alle morede sig under dette.

Efter grupperådsmødet og legene var der røde pølser og brød til alle, inden der blev sluttet af med den traditionelle tænkedagsceremoni, hvor der blev tændt lys for alle verdens spejdere og hver spejder lagde 2 kroner for hvert spejderår. De indsamlede penge går til Spejderhjælpen, en fond, der støtter børn nationalt og internationalt.

Billederne er i lidt tilfældig rækkefølge.