Behandling af persondata hos Nakskovspejderne

Ved indmeldelse af spejder hos Nakskovspejderne, registreres spejderens data samt forældres/værgens navne, e-mail adresse samt kontakt telefon numre. Dette registreres i Det Danske Spejderkorps medlemssystem kaldet: Medlemsservice.

Hvis du vil have adgang til: Medlemsservice for at se hvilke data der er arkiveret der. Kontakt da: Steen steen@nakskovspejderne.dk. Der vil du få udleveret medlemsnummer samt adgangskode

Indmeldelser registreres med spejderens data og opbevares hos gruppes kasseren. Disse opbevares 5 år efter udmeldelse af spejderen. Disse data er opbevaret i papirform og i Nakskovspejdernes elektroniske regnskabssystem.

Ledere hos Nakskovspejderne har spejderdata i papirform opbevaret i aflåste skabe i Enghytten 14, 4900 Nakskov. Disse bruges til afkrydsningslister, samt medtages på diverse ture. Ved udmeldelse af spejderen slettes spejderens data fra disse lister.

Ved spørgsmål angående ovenstående kontakt da venligst bestyrelsen.

Ver 1. 20180522